қазақша · русский · english
 
Халықаралық қызмет
   
   

  ЛИТВАДАҒЫ САПАЛЫ САПАР

   

  2017 жылдың қараша айында Литва республикасының Литва эдукологиялық университетінде Тарих және құқық институтының «6М050500-Аймақтану» мамандығының 2-курс магистранттары оқу тәжірибесінің негізінде дәріс алып, тағылымдамадан өтіп келді.

   

  Оқу-тәжірибелік сапарларында Литваның білім саясаты, мәдениеті, ғылымы, тілдік-ұлтаралық саясат, интеграциялық даму үрдістері т.б. тақырыптар жайында дискуссиялық пікір алаңдарына қатысып, ой-пікір алмасып, апталық дәрістік күнтізбе бойынша - доцент Стэт Устилайтэ, доктор Лиуитаурас Дегезис, профессор Римантас Зелвис, доктор Лорета Джодскиенэ, доцент Далия Каратаджиенэ сияқты білікті мамандардың сапалы мазмұнда семинарларын тыңдап, білім нәрімен сусындап, білімдерін шыңдап қайтты.


  Оқу-тәжірибелік дәріс барысын қорытындылай келе, сапар барысында Литва эдукологиялық университетін көп ұлттық тәжірибелерімен, тың мәліметтерімен танығандықтарын айтып, көңілге өте қонымды пікірлерімен ортақтасты. Онда «Кешегі озбыр саясатынан теперіш көрген Кеңес заманының саяси қуғын-сүргініне ұшыраған литвалықтар арнайы КГБ мұражайын ұрпағына көрсін деп сақтап қойған. Мұражай ғимаратының сыртқы қабырғаларына көшеде келе жатсаңыз, жазықсыз атылған, қуғындалған қайраткерлерінің қашалып жазылған есімдерін оқисыз. Жүрек түршіксе де ақиқаты сол. Олар Кеңес заманына өздерінің қоғамдық-ұлттық бағасын осылайша көрсеткені көрініп тұр» - деп алған әсерлерімен бөлісті.

   

  Тағылымдамадан өтіп келген магистранттар Ғылым дәрежесінде тағы бір қадам алға жылжуға көмектесіп, тек отандық қана емес, батыстық оқу тәжіребиелерімен танысуға бірден бір себепкер болған университет әкімшілігіне шын жүректен ризашылықтарын білдірді.

   

    

   

    

   

    

   

   

   

  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЕРІКТЕСТІК 

  Наименование зарубежного вуза, Ф.И.О., должность, уч. степень и звание партнеров

  Тема сотрудничества

  Проведенные мероприятия

  (место и сроки)

  1.

  Рейнхард Хессе , PhDдоктор, профессор Фрайбургского педагогического университета

  Научная, творческая

   КазНПУ имени Абая институт истории и права для чтения курса лекций  бакалаврам, магистрантам и докторантам  в период с  01.12.2016 по 15.12.2016  г.

  2

  Сефа Фуат Вежихи Хекимоглы, PhDдоктор, проф. университета Битлис Ерена, Турция

  Научная, творческая

  Чтение лекции для доктарантов КазНПУ им. Абая в качестве зарубежного консультанта доктаранта Г.Чаргыновой. Декабрь, 2016г. 

  3

  Ильяс Эрпай, PhDдоктор, проф. университета Сиирт, Турция

  Научная, творческая

  Утверждение И.Эрпай зарубежным консультантом доктаранта КазНПУ А.Бектасова. КазНПУ. -2016. Сентябрь.

  -Установление творческой связи.

  4

  Уразбакиева Ф.К. к.ф.н., доцент Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагуна

  Научная, творческая

   КазНПУ имени Абая институт истории и права для чтения курса лекций  бакалаврам, магистрантам и докторантам  в период с  05-12. по 20. 12.2016  г.

  5

  Белорусский государственный университет, юридический факультет (г. Минск), Шевцов Ю.Л. - зам.декана юридического факультета, к.ю.н., доцент

  Актуальные проблемы уголовного права и криминологии

  Дискуссия с участием ППС кафедры; г. Алматы, Институт истории и права КазНПУ им. Абая, ауд.№ 810, 14.11.2016г.

  6

  Белорусский государственный университет, юридический факультет (г. Минск), Шевцов Ю.Л. - зам.декана юридического факультета, к.ю.н., доцент

  Актуальные проблемы уголовного права и криминологии Республики Казахстан и Республики Беларусь

  Академическая мобильность: по приглашению кафедры уголовно-правовых дисциплин ИИиП КазНПУ им. Абая для чтения курса леций; г. Алматы, Институт истории и права КазНПУ им. Абая, ауд.№ 701; с 14.11.2016 по 26.11.2016

  7

  Белорусский государственный университет, юридический факультет (г. Минск): Самарин В.И. - к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса

  Подготовка и защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 (уголовный процесс)

  Зачисление в аспирантуру БГУ в форме соискательства специалиста УН Хведелидзе М.Ж. (приказ ректора БГУ № ЛАД-96 от 26.10.2016 г.)

  8

  Белорусский государственный университет, юридический факультет (г. Минск):Шевцов Ю.Л. - к.ю.н., доцент, зам.декана юридического факультета

  Подготовка и защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 (уголовное право)

  Зачисление в аспирантуру БГУ в форме соискательства ст. преподавателя Буранбаевой С.Р. (приказ ректора БГУ № ЛАД-96 от 26.10.2016 г.)

  9

  Белорусский государственный университет, юридический факультет (г. Минск): Мороз - к.ю.н., доцент кафедры уголовного права

  Подготовка и защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 (криминология)

  Зачисление в аспирантуру БГУ в форме соискательства преподавателя Амировой А.А. (приказ ректора БГУ № ЛАД-96 от 26.10.2016 г.)

  10

  Балтийская международная академия (Рига, Латвия)

  Инта Бука, директор международных программ

  Чтение лекций

  Повышение квалификации

  Научный семинар,

   Балтийская международная академия (Рига, Латвия)

  10-20 мая 2016г.

  11

  Российский университет дружбы народов (РФ)

  Ежевский Дмитрий Олегович, к.ю.н., доцент

  Чтение лекций

  Повышение квалификации

  Чтения лекции по курсу «Актуальные проблемы конституционного права РФ и РК: сравнительный анализ»

  с 08 по 30 декабря 2016г.

  12

  ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления» (РФ, Республика Коми, г.Сыктывкар)

  Иванова Жанна Борисовна,  к.ю.н., доцентванова Ж.Б.

  Чтение лекций

   

  Чтения лекции по курсу «Инновационные формы обучения студентов вузов»

  С 19 по 31 декабря 2016г.

  13

  доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Государственный гуманитарно-технологический  университет (ГГТУ), РФ г. Москва.

  к.ю.н. Сокольская Людмила Викторовна

  Чтение лекций

   

  Чтения лекции по курсу «Принципы формирования культурно-профессиональной компетентности юристов-бакалавров»

  С 19 по 31 декабря 2016г.

   

  профессор Бениктус Щеткус Литовский Эдукологический университет

   Встреча с преподавателями, проведение лекций. Вручение сертификатов.

  Встреча с преподавателями, проведение лекций. Вручение сертификатов. КазНПУ имени Абая. Институт истории и права. декабрь 2016 г.

   

  профессор Фрайбургского университета (Германия) Рейнхарда Хессе КазНПУ имени Абая Институт истории и права. Сертификат имеется.

   

   Встреча с преподавателями, проведение лекций. Вручение сертификатов.

  Встреча с преподавателями, проведение лекций. Вручение сертификатов. декабрь 2016 г.

   

  PhD доктор, асоц.профессор Сефа Фуат Хекимоглы ( Турецкая Республика) 

   Встреча с преподавателями, проведение лекций. Вручение сертификатов.

  Встреча с преподавателями, проведение лекций. Вручение сертификатов. декабрь 2016 г.

   

  доцент Кыргызского Национального университета доцента Кыргызского Национального университета имени Ж.Баласагуна.  Ф.К. Урузбалиевой

   Встреча с преподавателями, проведение лекций. Вручение сертификатов.

  Встреча с преподавателями, проведение лекций. Вручение сертификатов. декабрь 2016 г.

   

   

  565
   
   
   
   
   
  Besucherzahler